POLSKI ENGLISH
Wynagrodzenie:
Kancelaria prowadzi otwartą politykę cenową, proponując alternatywne sposoby rozliczenia w zależności od indywidualnej umowy z Klientem.
  1. Kancelaria stosuje stawki obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - forma wynagrodzenia preferowana przy dochodzeniu roszczeń pieniężnych,
  2. Stawka godzinowa - ustalana proporcjonalnie do nakładu pracy prawnika, w zależności od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, powtarzalności usługi, pilności zlecenia, uwzględniająca często rabaty, przyznawane bądź dla konkretnych Klientów, bądź dla danego zlecenia.
  3. Ryczałt - forma wynagrodzenia preferowana przy stałej obsłudze danego Klienta lub standardowych zleceniach, uwzględniająca nakład pracy Kancelarii oraz gwarantująca Klientowi stałą wysokość kosztów obsługi prawnej niezależnie od rodzaju zlecenia i stopnia jego skomplikowania, uwzględniająca progamy lojalnościowe dla stałych i lojalnych Klientów,
  4. Wynagrodzenie od sukcesu (tzw. success fee) - założeniem jest wypłata wynagrodzenia po osiągnięciu przez Kancelarię konkretnego efektu (wyegzekwowaniu należności, zawarcia ugody, podpisania umowy).
Radcy-Concordia Monika Pruszyńska, Marlena Prochowska All rights reserved.