POLSKI ENGLISH
Formy Współpracy:

Iwona Pruszyńska - Concordia Australia z siedzibą w Sydney.
Prawnik prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sydney University. W latach 2000-2003 wykładowca z zakresu prawa Unii Europejskiej w Centrum Szkoleniowym “Kadra” w Warszawie. Jest autorem artykułów o tematyce prawa europejskiego oraz z zakresu prawa konkurencji i konsumentów m.in w periodyku „Business”. Współautor projektów rozporządzeń wprowadzających prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów. Była uczestnikiem szeregu szkoleń prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2001-2003 Wiceminister Finansów oraz Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych powierzył jej zadanie stworzenia oraz zarządzania Biurem Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz 16 jej oddziałów.  Od roku 2004 na stałe przebywa w Australii. W latach 2007-2012 związana z australijską kancelarią prawną Grace Lawyers, prowadziła postępowania windykacyjne i upadłościowe przedsiębiorstw działających na rynku australijskim. 
Główne dziedziny specjalizacji Iwony Pruszyńskiej obejmują prawo gospodarcze, w tym wspólnotowe i polskie prawo konkurencji i konsumenta, polskie prawo podatkowe, windykacyjne, prawo eksportowe, międzynarodowe prawo publiczne i prywatne , w tym prawo umów handlowych oraz arbitrażu międzynarodowego.

 1. Strefa Klienta w Australii
  Kancelarie Radców Prawnych “Concordia” oferują kompleksowa obsługę prawną Polonii Australijskiej oraz cudzoziemców, w tym podmioty gospodarcze, mających siedziby lub miejsce zamieszkania na terytorium Australii, a potrzebujących pomocy prawnej zgodnie z prawem polskim lub mających problemy prawne lub sprawy na terytorium Rzeczypospolitej.
  Usługi prawne prowadzone są zarówno w języku polskim i angielskim.
  Do głównych specjalizacji Concordii należą miedzy innymi, następujące dziedziny prawa:
  Prawo cywilne :
  Pomoc prawna w zakresie prawa zobowiązań, prawa spadkowego i prawa rzeczowego. Zajmujemy się przygotowaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokonujemy analizy zawartych umów i wskazujemy konsekwencje istniejących zapisów. Oferujemy także pomoc w sprawach związanych z własnością i innymi prawami rzeczowymi, w tym w sprawach dotyczących nieruchomości.
  Prawo rodzinne :
  Kompleksowa obsługa prawna w sprawach zawarcia małżeństwa (również na odległość); rozwodów cywilnych i kościelnych, separacji, alimentów (również alimenty zagraniczne), ustalania ojcostwa; spraw majątkowych: podział majątku, intercyza, rozdzielność majątkowa. Porady prawne dotyczące adopcji, przeprowadzenie adopcji w Polsce i zagranicą, prowadzenie mediacji.
  Prawo emigracyjne:
  Pomoc w otrzymaniu wizy australijskiej.
  Prawo Spadkowe :
  Doradztwo w zakresie prawa spadkowego obejmuje doradztwo w przygotowaniu testamentu i rozporządzeń na wypadek śmierci oraz pomoc w uregulowaniu sytuacji spadkobierców. Pomoc prawna przy przewozie zwłok do Polski
  Konsultacje w zakresie międzynarodowego obrotu cywilnego i gospodarczego
  Reprezentacja przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce i zagranicą. Przygotowywanie umów i pism zgodnych z systemami prawnymi innych państw. Rejestrowanie i bieżąca obsługa prawna spółek, e-commerce; negocjacje i mediacje w sprawach gospodarczych.
  Prawo Podatkowe :
  Doradztwo w sprawach postępowania podatkowego podatku akcyzowego, dochodowego (od osób fizycznych i prawnych), od towarów i usług, czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolnego, leśnego. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi.
  Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej :
  Oferujemy pomoc w dochodzenia roszczeń w razie naruszenia praw własności intelektualnej, sporządzamy umowy chroniące właściciela praw przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, sporządzamy opinie i analizy prawne w zakresie podstaw do objęcia ochroną dzieł, także w zakresie własności intelektualnej w Internecie (ściąganie plików muzycznych, serwisy internetowe, "kradzieże intelektualne").
  Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi; prowadzenie spraw przed sądem elektronicznym; przygotowanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji i mediacji w sporach.
  Sprawy tzw. "zabużańskie" – dochodzenie odszkodowania za pozostawione mienie zabużańskie.
  Doradztwo w zakresie prawa imigracyjnego, wizowego, pomoc oraz przedstawicielstwo w sprawach konsularnych.
 2. Pomoc prawna doraźna - dotyczy pojedynczego zlecenia, jeżeli Klient nie jest zainteresowany stałą obsługą prawną bądź jeśli Klient potrzebuje usługi o szczególnym znaczeniu lub wymagającej specjalistycznej wiedzy.
 3. Stała pomoc prawna - dotyczy bieżącego prawnego monitorowania działalności Klienta celem wyeliminowanie lub zmniejszenia ryzyka gospodarczego.

Zgodnie z potrzebami Klientów prowadzimy obsługę poprzez wizyty u Klienta lub bieżące spotkania w siedzibie Kancelarii, a też przy zastosowaniu środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, fax, videokonferencje).

Radcy-Concordia Monika Pruszyńska, Marlena Prochowska All rights reserved.